• banner

Selskapsstruktur

En av de viktigste oppgavene for ledelsen av enhver organisasjon som sysselsetter mer enn noen få personer er å bestemme organisasjonsstrukturen, og endre denne når og der det er nødvendig.

Om

En av de viktigste oppgavene for ledelsen av enhver organisasjon som sysselsetter mer enn noen få personer er å bestemme organisasjonsstrukturen, og endre denne når og der det er nødvendig.
De fleste organisasjoner har en hierarkisk eller pyramidestruktur, med én person eller en gruppe mennesker øverst.Det er en klar linje eller kommandokjede som løper nedover pyramiden.Alle menneskene i organisasjonen vet hvilke beslutninger de er i stand til å ta, hvem deres overordnede eller sjef er som de rapporterer til, og hvem deres umiddelbare underordnede er som de kan gi instruksjoner til.
Guangdong Pengwei Fine Chemical Co., Ltd består av mange avdelinger med profesjonelle talenter som FoU-team, salgsteam, kvalitetskontrollteam og så videre.Gjennom integrering av ulike avdelinger vil alle våre produkter måles nøyaktig og tilpasses kundenes krav.Salgsteamet vårt vil gi svar innen 3 timer, arrangere produksjon raskt, gi rask levering.
Dessuten vil vi gjennom sterk selskapsstruktur bli mer spesialiserte i arbeidet vårt og ha bedre mulighet til å realisere vårt potensial.

Alt du trenger for å lage en vakker nettside